Нисэхэд шинэ технологи нэвтрүүлсэн он жилүүд

Nov 30, 2015 No Comments

Өмнөтгөл. Агаарын хөлөг нь газарт суурилуулагдсан тоног төхөөрөмж болон сансрын хиймэл дагуул ашиглан тусгайлан зохиогдсон зураг, агаарын зам, орон зайд нислэгээ үйлддэг нь  нислэг аюулгүй үйлдэгдэх нэгэн гол нөхцөл болж байдаг.

Read more

Нислэгийн журмын түүхэн хөгжил

Nov 30, 2015 No Comments

2002 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 427 тоот тушаалаар 2002 оны 10 дугаар сарын 01-нээс эхлэн Нислэгийн мэдээлэл хангалтын алба/НМХА/-ны нэг нэгж болох AIP-ийн тасаг байгуулагдсан. Нислэгийн зураглалын мэргэжилтэн  2 орон тоотой, тасгийн даргаар Л. Баярсайхан, нислэгийн зураглалын мэргэжилтэнээр  Д.Машбат ажиллаж байжээ.

Read more

Гадаад зах зээл.

Nov 15, 2015 No Comments

Шалгалтын нислэг, зураглалын албаны ажилтнууд Исламын Бүгд Найрамдах Иран Улсын Иргэний нисэхийн байгууллагын хүсэлтээр тус улсын нисэх буудлуудад 2014 оны 11 сарын 15-аас 11 сарын 29-ны хооронд ажиллаад ирсэн билээ.

Read more

DME/PULSE Analyzer төхөөрөмжийг хүлээн авлаа.

Nov 15, 2015 No Comments

ИНЕГ-ын даргын 2015 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/400 тоот тушаалаар томилогдсон ажилтнууд DME Pulse Analyzer буюу 10 хүртэлх DME станцыг зэрэг шалгах чадалтай төхөөрөмжийг хүлээн авлаа.

Read more

Шалгалтын нислэг төрлүүд

Oct 05, 2015 No Comments

Шалгалтын нислэг нь нислэгийн журмын зохиолт болон холбоо, навигаци, ажиглалтын тоног төхөөрөмжийн цацаргаж буй дохионы чанар ба үзүүлэлтүүд нь стандарт шаардлагын хэм хэмжээнд байгаа эсэхийг тусгай шаардлага хангасан шалгах баг,

Read more

Нислэгийн журмын үйлчилгээ

Oct 05, 2015 No Comments

Нислэгийн журмын үйлчилгээ  Тус алба нь Иргэний нисэхийн дүрэм 173 “Нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллага -гэрчилгээжүүлэлт”-ээр гэрчилгээжиж, нислэгийн журмын үйлчилгээг үзүүлж байна.

Read more

Mонгол улсын шалгалтын нислэгийн түүх

Sep 28, 2015 No Comments

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Цэргийн Хэрэг Эрхлэх Яамны харьяа Агаарын харилцааны газрын дарга хурандаа Н.Гунгаагийн 1968 оны 4 дүгээр сарын 15-ны 61 тоот “Комисс томилох тухай” тушаалаар манай улсад холбоо навигаци,

Read more