ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ

Jun 22, 2016 No Comments by

Ажлын байранд хийх дасгал хөдөлгөөний ач холбогдол, ажлын байранд хийх дасгалын талаар Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хүрээлэнгээс мэдээлэл бэлтгэснийг хүргэж байна.

ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ

  • Эрүүл, аюулгүй, зохион байгуулалт сайтай орчинд ажиллах нь эрүүл сайхан амьдрахын гол үндэс байдаг.
  • ДЭМБ нь 21 дүгээрзуунд ажлын байрыг эрүүл мэндийг дэмжих тэргүүлэгч орчин байх болно гэж үзэж байна.
  • Ажлын байранд хийх дасгал нь ажилтан, албан хаагчдын эрүүл мэндийг дэмжих, хөдөлмөрийн явцад бий болсон ядралыг сэргээх, ажлын чадварыг нэмэгдүүлэн улмаар хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх ач холбогдолтой.

 ДАСГАЛ

1

2

3

4

5

Бусад
No Responses to “ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ”

Leave a Reply